Điều khoản sử dụng


Quy định đăng rao vặt

Vui lòng đọc kỹ những quy định dưới đây trước khi đăng ký thành viên và đăng tải thông tin mua bán, rao vặt.

Nội dung thông tin rao vặt:

- Tin đăng phải đăng đúng mục rao vặt. Không trùng lặp

- Tin đăng bán các sản phẩm phải có hình ảnh sản phẩm,...nội dung rõ ràng, trung thực, không lừa đảo

- Địa chỉ liên hệ phải chính xác và đầy đủ.

- Không sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo.

- Không dùng từ ngữ thiếu văn hóa, không thách thức, nói xấu lẫn nhau.

nguoiangiang.com có quyền lưu giữ hay xóa bỏ tin đã đăng trên nguoiangiang.com mà không cần báo trước.

nguoiangiang.com không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ các thành viên gởi đăng mua bán, rao vặt, và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những tin đã đăng mua bán.

nguoiangiang.com có thể giới hạn một vài phạm vi của các dịch vụ: Như số ngày lưu tin, số ngày lưu Email, số lượng tin đăng tối đa cho một thành viên, dung lượng hình ảnh và loại bỏ một số ký tự đặc biệt trong nội dung bản tin.

Số điểm và tiền lưu trữ tại nguoiangiang.com chỉ được quy đổi thành tin VIP. nguoiangiang.com không thanh toán hoặc hoàn trả bất cứ chi phí nào cho thành viên hay đối tác.

nguoiangiang.com có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

Mọi thành viên, khách hàng, đối tác có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang quy định này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có) trong quy định, xác nhận và đồng ý với mọi phần sửa đổi, bổ sung.